Polska Cyfrowa

„Salto” to arcydzieło, które po tylu latach wciąż wzrusza, śmieszy, zachwyca, a dzięki pracy osób, które przeprowadziły rekonstrukcję, ten film wygląda, jakby przed chwilą został wyprodukowany, jakby dopiero opuścił filmową wytwórnię. Powstało coś, co zostanie na wiele, wiele pokoleń.

Agnieszka Odorowicz na premierze zrekonstruowanej cyfrowo „Eroiki”

Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej udało się pozyskać dofinansowanie ze środków UE na digitalizację i rekonstrukcję zasobów polskiej kinematografii. 160 filmów fabularnych, kilka tysięcy kronik i filmów dokumentalnych.

Kwota dofinansowania to ponad 78 milionów złotych. Dzięki środkom z Programu Polska Cyfrowa, PISF i studia filmowe zdigitalizują, zabezpieczą i udostępnią widzom 160 filmów fabularnych, kilka tysięcy kronik i filmów dokumentalnych. W ciągu trzech najbliższych lat polska kinematografia zostanie prawie w całości scyfryzowana.

Projekt "Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego" - w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020 realizowany będzie przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz członków konsorcjum:

1. Studio Filmowe TOR
2. Studio Filmowe KADR
3. Studio Filmowe ZEBRA
4. Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
5. Studio Filmów Rysunkowych
6. Studio Filmowe Kronika
7. Studio Miniatur Filmowych